HOME-PAGE

ZWEMBAD

THUIS

STRAND

VERDRINKING

AUTO TE WATER

LINKS

MEDIA BERICHTEN

 


oorzaken      proces     modaliteiten    gevolgen          Galicia Technical Diving

A. Oorzaken van verdrinking

  Primair   Secundair  
  Onderdompeling   Bewustzijnsverlies  
  Bewustzijnsverlies   Onderdompeling  
  Verdrinking   Verdrinking  
  75 %   25%  

1. Primaire verdrinking

         Bewuste personen bevinden zich in het water en proberen boven te blijven; ze raken uitgeput en gaan onder; eerst probeert men de mond nog dicht te houden; water in mond wordt ingeslikt; ademreflexen: water wordt ingeademd; bewustzijnsverlies.

4       1/3 zijn slechte zwemmers
4       2/3 valt per ongeluk in het water (kinderen, bejaarden, gehandicapten)

 

2. Secundaire verdrinking

         Slachtoffers verliezen eerst het bewustzijn, waarna de onderdompeling volgt.

a) Vaso-Vagale reflex

4       Prikkel van de nervus vagus door angst, koude, stress, emotie
4       BeÔnvloeding van het hart- en bloeddrukregelend centrum: hartslag daalt, bloeddruk daalt, O2 in hersenen daalt, bewustzijnsverlies

b) Reflexen van neus, keel en strottenhoofd

4       Door contact met H2O
4       Hoesten met als gevolg H2O inademen
4       Stemspleetspasme met bewusteloosheid door hypoxie
4       Hart- ademhalingsreflex : stilvallen

c) Hypoxie

4       Door mechanische obstructie van de luchtwegen
4       Door langdurige apnoe na hyperventilatie

d) Hypercapnie

4       Door hypoventilatie
4       Door te veel CO2 in de lucht
4       Door te veel CO2 in het bloed

e) Ziekte

4       Epilepsie-aanval door koude, weerkaatsend licht
4       Diabetes: hypoglycemie, hyperglycemie (hersenen gebruiken enkel suiker als voedingsstof)
4       Ziekten van het bloedvatenstelsel

f) Trauma

4       Pijn met als gevolg een vaso-vagale reflex

g) Psychische schok

4       Angst, emotie met als gevolg een vaso-vagale reflex

h) Allergie

4       Cryo-allergie: voor koud water
4       Hydro-allergie: voor water
4       Bepaalde substanties: plankton, wieren, kwallen, koralen, vissenÖ
4       Diverse allergieŽn
Proces: bij allergische reactie stijgt de histamine-concentratie in het bloed met stoornissen van de vaso-motoriek tot gevolg: bloedvaten zetten uit, bloeddruk daalt, syncope

i) Spijsvertering

4       Spijsverteringsstelsel concentreert bloed bij zich na de maaltijd, bijgevolg is er minder bloed beschikbaar voor de hersenen, spieren en andere organen.

j) Koude

4       Normale adaptatie
4       Gebrek aan adaptatie

=         Thermo-mechanische schok leidt tot vaso-vagale reflex
=         Adaptatieziekte

B. Het Verdrinkingsproces

Bewust

Adem

Hart

 

+

+

+

1. Eerste fase

Hevig verzet; paniek; ongecoŲrdineerde bewegingen

Bij redding: verschrikte slachtoffers

 

 

+

 

-

+

+

2. Tweede fase

Eerste onderdompeling
adem inhouden
water inslikken
strottenhoofdspasme
asfyxie door wegvallen van ventilatie
10 ŗ 20 % sterft

Bij redding (reanimatie): grote kans op overleven

-

 

 

+

 

-

+

3. Derde fase

Strottenhoofdspasme verdwijnt
door CO2 - stijging: ademhaling door reflexmatige middenrifcontracties
water in de longen, ventilatie stopt, hartslag versnelt
spasmen, braken, urinelozing, spermalozing, defaecatie

Bij redding (reanimatie): 50 % overleeft

-

 

-

 

-

-

 

-

 

-

+

 

-

 

-

4. Vierde fase

SCHIJNDOOD
 reflexen dalen, spiertonus daalt, relaxatie kringspieren, blauwe kleur

KLINISCH DOOD
6 ŗ 7 min na onderdompeling, bleke kleur

BIOLOGISCH DOOD
biologische ontaarding van hersencellen, later de andere weefsels
bleekheid, koud, lijkvlekken, rotting

C. Modaliteiten van verdrinking

  Droog   NAT  
 

Strottenhoofdspasme

 

Water wordt ingeademd

 
 

Geen water in longen

 

Water in longen

 
 

Asfyxie

 

Asfyxie

 
  60 ŗ 70 %   30 ŗ 40 %  

 

  ZOUT   ZOET  
  Surfactant wordt afgebroken

OSMOSE: plasma naar longen

Bloedverdikking
hartritme stijgt
afname circulerend volume door verminderde kracht hart
hartstilstand

  Surfactant wordt afgebroken

OSMOSE: water naar bloed

Verdunning bloed
opzwellen RBC en hemolyse
Na en K in bloed stijgt
hartfibrillatie
stilvallen circulatie

 

D. Gevolgen van verdrinking

1. Ademhaling

Secundary drowning = uitgestelde verdrinking

         Atelectase : platvallen alveolen door verlies surfactant
         Longoedeem
         Spasme van bronchiŽn
         Pulmonaire infecties
         Pneumothorax: platvallen van een long

Gevolg: vermindering capaciteit diffusie => hypoxie, hypercapnie, acidose

2. Zenuwstelsel

a) Hersencomplicaties

4       Schade door zuurstof Ė gebrek
4       Hersenoedeem: (vasogeen / cytotoxisch) vochtopstapeling inter- of intracellullair

b) Overlevingskansen

Afhankelijk van:

4       Type water,temperatuur en graad van vervuiling
4       Volume ingeademd water
4       Tijdsduur van onderdompeling
4       Algemene gezondheidstoestand en leeftijd slachtoffer
4       Lichaamstemperatuur: indien lager dan 36įC vergroot de kans op overleven, aangezien de hersenen minder zuurstof verbruiken bij lagere temperaturen

3. Hart / bloedsomloop

         Electrolytenverandering: verstoring van het hartritme
         Hemoglobineverandering
         Bloeddruk- en bloedvolumewijziging
         Hartfibrillatie
         Verstoring evenwicht bloedgassen en zuur/base

4. Nieren

         Zoetwaterverdrinking: mogelijk nierinsufficiŽntie tgv hemolyse (bloedafbraak).
         Zoutwaterverdrinking: mogelijk nierinsufficiŽntie tgv afvalstoffen afkomstig van afgestorven weefsels door hypoxie en lage bloeddruk

[top of page]