3 ongevallen onderzocht, doe kennis op.

Er bestaan wel degelijk verschillen, let hierop

Politieauto te Edam
Bestelauto te Ens
Personenauto te Maastricht (in de Maas)

'Klein medisch wonder' in Breda

Ongevallen

In 2000 waren er ongeveer 40 nieuwsberichten over dodelijke ongevallen met in het water geraakte voertuigen. Van een aantal ongevallen is het proces-verbaal van de politie geanalyseerd.

De volgende drie ongevallen waren illustratief voor het onderwerp van deze veiligheidsstudie.Het eerste ongeval was mede aanleiding voor de studie.

 

Politieauto te Edam

In de namiddag van woensdag 29 juli 1998 waren drie politieagenten van de politieregio Zaanstreek-Waterland in een politievoertuig op weg van Volendam naar Edam.De route voerde over de Zuidpolderzeedijk langs het Markermeer en vervolgens over deKeetzijde langs het Oorgat. Het Oorgat is het kanaal dat het Markermeer met de Purmerringvaart verbindt. In het Oorgat bevindt zich een vaargeul van twee drie meterdiepte.De eenbaansweg ligt op een dijk even buiten de bebouwde kom. De maximaal toegestane snelheid is 80 kilometer per uur. De Zuidpolderzeedijk kent een aantalbochten. De laatste bocht voor de Keetzijde heeft een positieve verkanting die de meeste wegen kennen: de weg ligt aan de buitenkant van de bocht hoger dan aan de binnenkant. Het wegdek bestaat uit asfaltbeton. Op de bewuste dag was het wegdekdroog. De lucht was bewolkt en er was onbelemmerd zicht.

Beeld van de bocht voor

de ongevalslocatie.  Bron: Politie.

De politieauto reed met hoge snelheid over deze dijkweg en is door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in het naastgelegen Oorgat terechtgekomen.Er waren verschillende getuigen van het ongeval. Aanvankelijk bleef de auto drijven. Enkele omstanders zijn het water in gegaan. Zij hebben vergeefs geprobeerd zowel de voor- als achterportieren van de auto open te krijgen om de inzittenden te bevrijden. Aanvankelijk beschikten ze niet over een hamer. Deze kwam pas beschikbaar toen de auto al onder het wateroppervlak verdwenen was.

De walkant van het Oorgat.

Bron: Politie.

De omstanders hebben nog stem- en oogcontact gehad met de politieagente die achterin zat. Ook deze agente slaagde er niet in een raam of deur open te krijgen. De omstanders hebben geen contact gehad met de beide voor-inzittenden. Het is niet vast komen te staan in hoeverre zij bewusteloos zijn geraakt bij de klap. En van de getuigen heeft 112 gebeld. Daarop zijn duikers van de brandweer Purmerend en later ook van de Brandweer Amsterdam gealarmeerd en uitgerukt. De duikers troffen het voertuig volledig onder water aan, op zijn rechterkant, op de bodem van de vaargeul.De achterklep en de beide linkerportieren zaten op slot. De ruiten van de beide linkerportieren en ook de achterruit waren nog volledig intact. In de voorruit zat bij de linkerbovenhoek een kleine opening. Om de slachtoffers te kunnen bergen verwijderden de duikers onder water de ruit van het linker voorportier en ook de voorruit (stukje voorstukje). Ook na het breken van de ruiten lukte het de duikers niet om de ontgrendelknopjes van de portieren omhoog te trekken.

 

Uit technisch onderzoek aan het voertuig bleek het volgende. Het voertuig verkeerde ten tijde van het ongeval in een goede staat. Er waren geen gebreken die van invloed kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval. De carrosserie was niet zodanig vervormd dat n of meerdere portieren of de achterklep was ingeklemd. De portierenen de achterklep konden normaal worden geopend nadat de vergrendeling was opgeheven.Tijdens het ongeval werden de gordelspanners wel, maar de airbags niet geactiveerd. Op grond van de verwondingen van de bestuurder heeft de politie geconcludeerd dat hij de gordel heeft gedragen. Achterin waren geen veiligheidsgordels beschikbaar. De middensluitingen van de gordels lagen onder de achterzitting. De achterklep was van buitenaf (met de sleutel) vergrendeld. Beide achterportierenzaten op het kinderslot.Van het linkerachterportier ontbrak de raamslinger. Het is niet bekend of dat ook rechtsachter het geval was en evenmin wat de oorzaak was. Wel is bekend dat de raamslinger al langere tijd ontbrak.Bij het linkervoorportier was de slotbedieningsknop afgebroken. In de bekleding van hetzelfde portier zat een afdruk van een schoenhak. Dit zou kunnen betekenen dat ook een voor-inzittende pogingen heeft gedaan om uit het voertuig te ontsnappen.

(links): Linkerzijkant van het voertuig, deel van portier linksvoor. Zichtbaar (rechtsonder in het is de afgebroken bedieningsknop van het portier, in uitgetrokken stand. Bron: politie. (rechts): Linkerzijkant van het voertuig,deel van portier linksachter. Hier is de bedienings knop in zijn geheel te zien. Bron: politie.

In het voertuig was voorin aan de passagierskant een life hammer bevestigd. Achter de rechtervoorstoel lagen een breekijzer en een brandblusser. Ook waren links en rechtsnaast de voorstoelen twee grote metalen zaklantaarns vastgeklemd. Deze voorwerpen zijn echter niet gebruikt om te ontsnappen. Ook de dienstwapens van de agenten zijn daartoe niet gebruikt. Naar aanleiding van de verklaringen van de hulpverleners bij dit ongeval werd door de politie vermoed dat in het water als gevolg van elektrische (kort)sluiting de anti-diefstal vergrendeling van de portieren in werking is getreden. Hierdoor zouden de portieren zonder sleutel niet meer geopend kunnen worden.

 

 

Bestelauto te Ens

Op 23 februari 1999 reed een 30-jarige man met een bestelauto s nachts tijdens een hevige sneeuwbui en windstoten op een buiten de bebouwde kom gelegen weg langs het kanaal de Leemtocht in Ens. Deze weg, de Zuiderringweg, is een provinciale weg waar een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur. Het wegvak waar het ongeval plaatsvond is recht; het wegdek geasfalteerd. De bestelauto reed volgens de verklaring van de bestuurder 70 tot 80 kilometer per uur, is in een slip geraakt en in het kanaal terechtgekomen. In het voertuig zat alleen de bestuurder. Hij verklaarde dat vrijwel meteen nadat het voertuig te water raakte, de portieren (die van een centraal-vergrendelingssysteem waren voorzien) spontaan op slot waren gegaan. De slotbedieningsknopjes gingen vanzelf omlaag. Ook werkte de elektrische bediening van de portierramen niet meer. De bestuurder heeft eerst geprobeerd de portieren te ontgrendelen. Toen het niet lukte om de knopjes omhoog te trekken heeft hij tevergeefs geprobeerd een zijruit te verbrijzelen met de scanner voor streepjescodes

die hij bij zich had. Tenslotte heeft hij kans gezien de voorruit te verwijderen door met zijn voeten tegen de rechterbovenhoek te trappen. Daarna heeft hij door die opening het voertuig verlaten. Hij is eerst op het dak geklommen; toen de auto naar de overkant was gedreven is hij op de walkant gesprongen. De auto ging daarna schuin voorover geheel onder water. De bestuurder schat de periode tussen het moment van te water raken en het moment dat hij eruit kwam op drie vier minuten. Hij heeft zelf 112 gebeld met de mobiele telefoon die hij bij zich had. De politie arriveerde na tien vijftien minuten.

 

Alleen het onderlichaam van de bestuurder is nat geworden. Hij heeft nog wel last gehad van een pijnlijke rug als gevolg van het intrappen van de voorruit. Volgens de politiemensen waren de verlichting en de ruitenwissers nog in werking toen zij op de ongevalslocatie arriveerden. De verlichting heeft nog geruime tijd gebrand. De bestuurder verklaarde dat de motor al was afgeslagen voordat de auto in het water terechtkwam. Het voertuig is eerst een flink eind gegleden en geslipt. Het voertuig had een gelijmde voorruit. De bestuurder is automonteur en wist daardoor dat hij in een hoek moest trappen om de ruit te verwijderen.

 

 

Personenauto te Maastricht (in de Maas)

Op maandag 16 april 2001 omstreeks 22:10 uur reed een 63-jarige vrouw vanaf de oprit haar garage binnen. Oprit en garage liggen naast haar woning aan de Maas in Maastricht. Zij reed de auto vermoedelijk iets te ver naar binnen en botste tegen een koelkast en een stellage met een olievat. Daarna reed ze met de auto achteruit, de garage uit, de oprit af, de straat over, door het prikkeldraad, over de uiterwaarden van de rivier en kwam in de Maas terecht.

 

De buren hoorden de klap van de botsing in de garage en zagen toen zij naar buiten liepen de auto achteruit de Maas inrijden. De auto met de vrouw erin dreef daarna stroomafwaarts in de richting van de Smeermaas. Er stond een sterke stroming. De buurman liep met de drijvende auto mee en riep de vrouw toe de auto te verlaten. Dat

lukte haar echter niet. Zij heeft nog wel het raam opengedraaid, en kon zo met de buurman praten. Zij zei dat de deur klemde. Na 100 200 meter verdween de auto onder water, ongeveer op de plaats waar de Maas de grens vormt tussen Belgi en Nederland.

 

Inmiddels waren de hulpdiensten gewaarschuwd: de brandweerkorpsen van Maasmechelen en Maastricht en de politie van Lanaken en Maastricht. De hulpverleners hebben geprobeerd de auto te traceren, hetgeen niet lukte. Pas na tien dagen zoeken werd de auto met een onderwatercamera gelokaliseerd. De bestuurster bleek te zijn verdronken

 

Na de berging is het voertuig onderzocht door de politie. De voetrem, handrem en het schakelmechanisme bleken goed te werken. Controle van de technische staat van het voertuig leverde geen bijzonderheden op.

 

'Klein medisch wonder' in Breda

Donderdag 4 april 2002 - BREDA - De genezing van een man die dinsdagochtend vroeg in een Bredase sloot uit zijn auto werd gehaald, is een klein medisch wonder, zegt anaesthesioloog-intensivist dr. G. Scheffer.

Op het moment dat de man werd binnengebracht in het Amphia Ziekenhuis in Breda was hij vrijwel klinisch dood en was zijn lichaamstemperatuur gezakt tot 22 graden. Er was geen hartslag en de artsen voelden geen pols meer. "Overleven is dan normaal gesproken onmogelijk", zegt Scheffer. "Mensen die tijdens een lawine onder de sneeuw terechtkomen en onderkoeld raken, maken nog wel een kans om te overleven, maar na een bijna-verdrinking, dat is echt heel bijzonder." In de medische wereldliteratuur is slechts een handjevol gevallen bekend. Het snelle handelen van de verschillende hulpdiensten en artsen, heeft bijgedragen aan de redding van de 41-jarige Bredanaar, aldus Scheffer.